VIKTIG: Informasjon vedrørende begravelser og koronaviruset

Hjelp ved dødsfall. Bilde

Ved behov for byrået
Vi er tilgjengelige hele døgnet på vår vakttelefon: 913 59 000.
Vi vil holde vårt kontor åpent 08:00 – 16:00 med mulighet for personlig samtale.
Vi oppfordrer til å gjøre første henvendelser på telefon eller e-post.

Skal du delta i begravelse?
Begravelser blir berørt av restriksjonene som vi alle nå er pålagt.
Disse restriksjonene er nasjonale og gjelder da også vårt område, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund og Evenes

Følgende retningslinjer for vårt område foreligger:

  • Alle seremonier gjennomføres utfra begrensninger i antall deltakere. Se under.
  • Det skal være minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet.
  • Maksimalt antall fremmøtte vil variere utfra lokale hensyn, (spør oss om ytterligere info):
    Harstad kirke: 90, Trondenes kirke: 50, Sandtorg kirke: 56, Harstad krematorium: 45, Kanebogen kirke: 81, Bjarkøy kirke: 60, Astafjord kirke: 50 + ytterligere 25 i menighetssalen. Tovik kirke: 64 -ingen på orgelgalleriet. Skånland kirke: 72 personer + mulighet for noen stoler bak. Ingen på galleriet. Bogen kapell 50, Evenes kirke 60. Tjeldsund kirke: 74, ingen på galleriet.

  • Det vil være informasjon om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå med hjelp og informasjon.

Vi oppfordrer til å unngå å håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt og varmt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni

  • hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet
  • dersom du opplever luftveissymptomer eller har nedsatt helse

Våre seremonier kan om ønskelig bli filmet/streamet og gjort tilgjengelig på avdødes minneside.

Kan jeg gi en blomsterhilsen?
Ja det er ingen restriksjoner eller endringer i denne praksisen.
En blomsterhilsen vil være kjært uavhengig om man er til stede eller ei.
Den bestilles enkelt via vår nettside eller på telefon: 770 79920.

Minnesider
Du kan også vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen eller tenne et lys på minnesiden til avdøde når dette er opprettet.

Som pårørende kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise sin omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tett kontakt og kan utsette oss for smittefare. Disse tiltakene ivaretar nære pårørende, alle oss andre, inkludert oss i byrået som møter mange mennesker i vårt virke.

Helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger
Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Skip to content