Døden er en del av livet

Historia til Nathanielsen Begravelsesbyrå strekker seg helt tilbake til 1931. Med mange år i bransjen gjør de også sitt for å følge med i utviklinga.

– Det å være profesjonell i denne jobben handler verken om å distansere seg helt eller gå helt inn i sorgen til de vi møter, men å håndtere balansegangen mellom de to ytterpunktene. Vi stenger ikke alt ute, vi blir påvirket av det vi jobber med. Det er sterke opplevelser, som vi lett assosierer til egne liv, forteller Andreas Rustad Hansen.

 

Historisk Harstad-selskap

I nærmere 20 år har han jobbet i det som i dag er kjent som Nathanielsen Begravelsesbyrå. Bedriften ble startet i 1931, da Alf Nathanielsen etablerte sitt gartneri på Seljestad. I starten gikk det i grønnsaker, og etter hvert ble drifta utvidet til handelsgartneri med blomster. Vel 30 år seinere, i 1965, ble virksomheten utvidet til å også omfatte begravelsesbyrå. Alf sin hustru Hallgerd var den drivende kraften i etableringen. Etter hvert ble begravelser en så betydelig del av drifta, at Nathanielsen Begravelsesbyrå ble skilt ut som et eget aksjeselskap i 2007, med Alfs sønn Alv Johan Nathanielsen og Andreas Rustad Hansen som eiere.

Andreas Rustad Hansen
GIVENDE: Å jobbe med mennesker i en krevende situasjon oppleves meningsfylt for Andreas Rustad Hansen. Foto: HT Marked

– Døden er en del av livet. Det er den naturlige utgangen som møter oss alle. Hvorfor skal den være så fryktet og så tabubelagt? Ved å snakke om døden skaper man større bevissthet til livet og hvordan man ønsker å leve det, sier Andreas.

Tilfeldigheter

Mens Alv Johan fulgte i fotsporene til sine foreldre, var det tilfeldig at Andreas skulle ende opp i gravferdsbransjen. Planen som 18-åring var å flytte til Trondheim og studere innenfor IT, men etter en sommerjobb i begravelsesbyrået skjønte han at det var dette han måtte bruke tida si på – og ikke datamaskiner.

– I starten gruet jeg med veldig for å trå inn i den sorgen som vi møtte. Men etter hvert opplevde jeg at jeg kunne bety noe for mennesker i en krevende situasjon. Det føltes betydningsfullt og ga meg en større mening, sier Andreas.

– Hva har 20 år i begravelsesbransjen lært deg?

-Mye! Dyp respekt og større forståelse for mennesker og det de står for. Bakgrunn, oppvekst og levekår former oss! Kulturelle ulikheter er spennende og lærerikt.

Bårebil
ANGÅR OSS ALLE: Døden er en del av livet. Det er den naturlige utgangen som møter oss alle. Hvorfor skal den være så fryktende og så tabubelagt? Foto: Nathanielsen Begravelsesbyrå

– Så er jeg blitt mere takknemlig og glad i livet.  Jeg mener at man i dagens samfunn – mer enn noen gang – trenger samhold og inkludering.

 

Gravferder endrer seg med tiden

Som byens eldste begravelsesbyrå, sitter Nathanielsen på mye erfaring og kompetanse. Samtidig er de to eierne opptatte av å følge med i tida og utvikle seg.

– Vi ser flere endringer. Blant annet er det flere som sørger digitalt. Vi ser at minnesider, blogger og sosiale medier har blitt en arena også for sørgende mennesker, sier Andreas, og fortsetter:

– I tillegg har hele samfunnet blitt mer mangfoldig. Vi har flere livssyn representert her og vi blir mer flerkulturelle. Det stiller store krav til at bransjen må ha kompetanse til å ivareta gravferder etter ulike ønsker og behov, og ikke bare de tradisjonelle. I tillegg står individualismen sterk, og folk vet hva de vil ha. Det utfordrer oss.

For å imøtekomme dette, jobber Nathanielsen Begravelsesbyrå i disse dager med å ferdigstille gravferdssenteret i Harstadbotn. Her vil det være rom for både tradisjonelle og individuelt tilpassede gravferder.

– Vår oppgave er ikke å ta avgjørelser for folk eller prakke noe på noen. Vi er nøytrale rådgivere og skal møte mennesker i sorg med all den respekten det fortjener! Uavhengig av livssyn. Det er vårt samfunnsoppdrag, sier Alv Johan.

Nytt bygg
UTVIKLER SEG VIDERE: Neste år tar Nathanielsen Begravelsesbyrå steget videre, og åpner et eget gravferdssenter i Harstadbotn. Foto: HT Marked
Skip to content