Medarbeidere

Erfaring og kompetanse

Det å møte mennesker som ofte er på sitt mest sårbare i livet er krevende og noe vi tar på alvor.
Derfor vil du hos oss møte gravferdskonsulenter som har lang erfaring og bred kompetanse.

Alle våre faste ansatte har gjennomført Virke Gravferds fagkurs på alle nivåer i tråd med bransjens krav.

Andreas Hansen
Andreas Rustad Hansen
Daglig leder fra 2007 Gravferdskonsulent siden 1999
Telefon: 913 59 000
Andreas Rustad Hansen
Daglig leder fra 2007 Gravferdskonsulent siden 1999
Arbeidsområder:
 • Leder Virke Gravferd Nord-Norge
 • Medlem hovedstyret og katastrofe og beredskapsutvalget Virke Gravferd
 • Økonomi
 • Salg av gravmonumenter
 • Samtale med pårørende
 • Tilrettelegging og gjennomføring av seremonier
Hege Lagesen
Hege Lagesen
Gravferdskonsulent siden 2010
Telefon: 913 59 000
Hege Lagesen
Gravferdskonsulent siden 2010
Arbeidsområder:
 • Administrasjon
 • Produksjon/oppsetting av minnebøker
 • Salg av gravmonumenter
 • Samtale med pårørende
 • Tilrettelegging og gjennomføring av seremonier
Terje Hognestad Ingvaldsen
Terje Hognestad Ingvaldsen
Gravferdskonsulent siden 2012 Utdannet sykepleier
Telefon: 913 59 000
Terje Hognestad Ingvaldsen
Gravferdskonsulent siden 2012 Utdannet sykepleier
Arbeidsområder:
 • Salg av gravmonumenter
 • Samtale med pårørende
 • Tilrettelegging og gjennomføring av seremonier
 • Transportoppdrag
 • Vakt
Alv Johan Nathanielsen
Alv Johan Nathanielsen
Gravferdskonsulent siden 1973
Telefon: 913 59 000
Alv Johan Nathanielsen
Gravferdskonsulent siden 1973
Arbeidsområder:
 • Samtale med pårørende
 • Sangsolist
 • Tilrettelegging og gjennomføring av seremonier
Magnus Mathisen
Magnus Mathisen
Medarbeider siden 2008
Telefon: 913 59 000
Magnus Mathisen
Medarbeider siden 2008
Arbeidsområder:
 • Asistanse ved seremonier
 • Transportoppdrag
 • Vakt