Livssynsåpen seremoni

Utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni. I en livssynsåpen seremoni, står man helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk kan det settes et helt personlig preg på seremonien.

Nathanielsen begravelsesbyrå kan veilede og bistå gjennomføringen.